lineika.bg транспорт с линейка в началото на седмицата на редовните
ни пациенти , които превозваме за хемодиализа и обратно до дома им
след процедурата . Осигуряваме необходимите носачи за спокойното и
успешно транспортиране .