lineika.bg транспорт с линейка, инвалиден стол и рампа на пациентка
до болница за преглед и обратно до дома й. Осигурихме за удобството
и сигурността й, двама опитни носачи. Желаем Ви прекрасен и успешен
ден!