Линейка Пловдив 6 150 отново по спешност напуска България

Линейка Пловдив 6 150 отново по спешност напуска България, за да транспортираме болен. Реагирахме с екип за минути през нощта и по изгрев преминаваме всички граници за нашите пациенти.

Линейка Пловдив 6 150 отново по спешност напуска България

Линейка Пловдив 6 150 заедно с ръководителя на спешния ни екип доктор Абай в перфектна координация с турските ни колеги.

Линейка Пловдив 6 150 заедно с ръководителя на спешния ни екип доктор Абай

Линейка Пловдив 6 150 напуска модерен Истанбул, след изпълнена по спешност поръчка за транспортиране на пациент на път за България.

инейка Пловдив 6 - 150 напуска модерен Истанбул , след изпълнена по спешност поръчка за транспортиране на пациент на път за България .