lineika.bg линейка от дома до болницата с двама носачи за преглед и
хоспитализация на пациент по това време. Разчитайте на нас
денонощно!