lineika.bg , транспорт с линейка на пациент до дома му в кв.
Секирово, изписан след лечение в болница в Пловдив. Желаем, Ви
прекрасна и успешна седмица!